Общи условия

Чл.1. За смисъла на настоящите общи условия: „САЙТ” е интернет страницата WWW.bezposrednik.com. „ОБЯВА” е оферта, която е публикувана на страницата. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, физическо или юридическо, което посещава и разглежда сайта и/или публикува обяви.

Чл. 2. С настоящите общи условия се определят правилата за използване на сайта и правата и задълженията на потребителите му.

Чл.3. С наличието на настоящите общи условия на сайта, с ползването на сайта, потребителят заявява, че е запознат с тях, задължава се да ги спазва и приема безусловно съдържанието им.

Чл.4. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от собствениците на сайта. Промените влизат в сила от момента на публикуването им на сайта и се считат за приети от потребителите, без да е необходимо изричното им уведомяване.

Чл.5. В случай, че промените не се одобрят от потребител, той има право да прекрати използването на сайта.

Чл.6. Неспазването на условията и изискванията за ползване на сайта се санкционира с изтриване на публикуваните обяви и/или със забраняване на достъпа на даден потребител до сайта.

Чл.7. Ако с действията си потребител навреди на добрия имидж на сайта или в резултат на негови действия настъпят щети или загуби, собствениците на сайта имат право да получат като обезщетение пълната им стойност и подходящо обезщетение.

Чл.8. Собствениците на сайта не носят отговорност за съдържанието на обявите, снимките или друга информация, която се попълва и публикува от потребителите.

Чл.9. Възникналите правоотношения между физически или юридически лица, резултат от публикувани на сайта обяви не обвързват по никакъв начин собствениците на сайта и не ангажират тяхната отговорност.

Чл.10. Собствениците на сайта не носят отговорност за действията на потребителите му, както и за резултатите от тези действия.

Чл.11.Информацията, която се попълва при подаване на обява е видна за всички потребители, с изключение на кореспонденцията между сайта и потребителя, във връзка с подадената обява, нейното редактиране или подновяване.

Чл.12. Информацията изискваща се за публикуване на обява е съобразена със закона за защита на личните данни.

Чл.13. Всяко искане на допълнителна информация за потребителя, освен информацията във формите за попълване е недопустимо. Ако от потребител бъде поискана подобна информация от лица представящи се за членове на екипа на сайта, той е длъжен веднага да уведоми собствениците му и съответните компетентни органи.

Чл.14. Бланките и съветите в раздел „полезно” на сайта, не са препоръка за извършване на определени действия или бездействия. Те са просто информационно приложение към сайта. Използването им по никакъв начин не се препоръчва, както и не ангажира отговорността на собствениците на сайта.

Чл. 15. Цялата информация за даден потребител може да бъде предоставена на държавни органи, когато това е поискано по съответния законов ред.

Чл.16. Обявите, които потребителите публикуват на сайта трябва да отговарят на следните изисквания : Коректно, точно и изчерпателно попълване на формите за публикуване на обява; Информацията съдържаща се в обявата трябва да отговаря на истината и да не въвежда в заблуждение; Текстът и снимките които се публикуват по никакъв начин не трябва да нарушават законите на Република България и добрите нрави. Обявите на трябва да съдържат порнографско, криминално, обидно или клеветническо съдържание. За обявите публикувани на сайта е забранено да се иска комисионна върху предложената цена

Чл.17. Потребителя носи пълна отговорност за съдържанието на обявите, които е публикувал съгласно българското законодателство.

Чл.18. Публикуваните обяви имат силата на предложение по Търговския закон и потребителя носи отговорност за тяхното съдържание и за евентуални грешки при подаването им.

Чл.19. Обяви, за които екипът на сайта бъде уведомен, че не отговарят на изискванията му и на настоящите общи условия ще бъдат незабавно изтривани от базата данни.

Чл.20 При сериозни и/или системни нарушения на правилата на сайта и на настоящите общи условия на нарушителите, ще бъде забранен достъпа до сайта и неговото използване по какъвто и да е начин.

Чл.21 Всякаква отговорност за съдържанието, на други сайтове, към които има линкове и препратки на сайта се носи от собствениците на съответните сайтове. Собствениците на сайта нямат никакво отношение и не поемат никаква отговорност за съдържанието на други сайтове.

Декларация за поверителност

Сигурността на Вашата лична информация е важна! Ние разбираме това и ще Ви обясним какви типове информация събираме и съхраняваме:

1. Лична информация.

Този тип информация се изисква за някои услуги при доброволна регистрация. Тя може да включва имейл адрес, парола, пол, дата на раждане, интереси, хобита и подобни. Тази информация ни позволява да усъвършенстваме нашият уебсайт и да го направим по-удобен и лесен за употреба. Тя не се споделя с никого и няма да се продава на когото и да е било!

2. Бисквитки (Cookies).

"Бисквитките" са малки файлове, които се изпращат до компютъра Ви от нашия уебсайт. Те се съхраняват във файловата директория на браузъра Ви. Следващият път, когато посетите нашия уебсайт, браузърът прочита "бисквитката" и предава информацията на уебсайта.

"Бисквитките" се категоризират според:

а/ времетраене
- сесийна "бисквитка" - изтрива се, когато потребителят затвори браузъра.
- постоянна "бисквитка" - остава в компютъра / устройството на потребителя за определен период от време.

б/ домейн
- "бисквитки" от първа страна - оставени в компютъра / устройството на потребителя от нашия домейн.
- "бисквитки" от трета страна - оставени в компютъра / устройството на потребителя от различен домейн. Това се случва, когато уебсайтът зарежда файл, например JavaScript, който е разположен на друг домейн.

В настройките на Вашия уеб браузър може да разрешите или да забраните използването на "бисквитки". Повече информация може да прочетете на сайта allaboutcookies.org.

3. "Бисквитки"" от трета страна.

а/ Google Анализ (Analytics)

Google Анализ е аналитичен инструмент на Google, който помага на собствениците на уебсайтове и приложения да разберат как посетителите им се ангажират с техните собствености. Той може да използва набор от "бисквитки", за да събира информация и да отчита статистически данни за употребата на даден уебсайт, без да идентифицира лично отделните посетители на Google. Основната "бисквиткa", използвана от Google Анализ, е "__ga". За повече информация, моля посетете http://www.google.com/analytics.

б/ Google Реклами (Adsense)

Използваме "бисквитки" като "NID" и "SID", за да персонализираме рекламите в продукти като Google Търсене. Например ползваме такива "бисквитки", за да запомним най-скорошните ви търсения, предишните Ви взаимодействия с рекламите на даден рекламодател или с резултатите от търсенето, както и посещенията ви на уебсайта на рекламодател. Това ни помага да ви показваме персонализирани реклами в Google.

Също така ползваме "бисквитки" за реклами, които показваме в мрежата. Името на основната ни рекламна бисквитка на сайтове, непринадлежащи на Google, е "id" и в браузърите тя се съхранява за домейна doubleclick.net. Използваме и други с имена като "_drt_", "FLC" и "exchange_uid". За повече информация, моля посетете http://www.google.com/adsense.

С използването на нашия уебсайт, Вие се съгласявате с декларацията за поверителност относно евентуалното събиране, споделяне и използване на Ваши данни, както и със съхраняването и достъпа до "бисквитките".