Новини

Справката за данък сгради в София ще се получава и електронно от 2019 г.

Справката за данък сгради в София ще се получава и електронно от 2019 г.

Сообствениците на недвижими имоти в София ще могат да получават справка за данъчните си задължения от Столичната община по електронен път. За целта те ще трябва да се откажат от хартиените съобщения, като изпратят заявление до районните отдели на дирекция "Общински приходи" до 12 януари 2018 г. Услугата ще започне да се предлага от 2019 г., съобщават от пресцентъра на Столичната община.

За да започнат да получават информацията по електронен път, собствениците ще трябва да представят лична карта, като в заявлението да посочат имейл адрес, на който им бъде изпращана справката за задълженията им за недвижимото имущество.

В края на тази година изтича срокът, в който собствениците могат да подадат заявление за намаляване на таксата си за битови отпадъци за имоти, които не използват през цялата година.

От Столичната община предлагат и възможност за отказ от получаване на каквато и да било информация за задълженията за недвижимото имущество. За целта собствениците ще трябва да изпратят заявление за това отново в някой от районните отдели на дирекция "Общински приходи".

В такъв случай ще трябва собствениците самостоятелно да проверяват дължимите суми. Това е възможно по електронен път на страницата на Столичната община, за което е необходимо издаване на индивидуален ПИН код. Услугата позволява и плащане на дължимите данъци и такси. ПИН кодът се издава в районните данъчни отдели с представяне на документ за самоличност.

източник: Expert.bg

Назад

Вашите лични данни

Всички данни, благодарение на които даден потребител може да бъде идентифициран, се считат за лични данни. Такива могат да бъдат имена, мобилен телефон, имейл адрес, IP адрес.

Какви лични данни събираме и съхраняваме от нашите регистрираните потребители:

Имена, телефонен номер, имейл адрес, IP адрес.

Ние не продаваме, не използваме и не разкриваме Вашите лични данни с други лица или компании. Тези данни могат да бъдат предадени на специализираните органи и институции само при спазени законови разпоредби и с надлежно основание.

Бисквитки

1. Задължителни бисквитки

Те са необходими за нормалното предоставяне на услугите ни – за да установим самоличността Ви като потребител. Без тях няма да можем да Ви разпознаем, а оттам и Вие няма да имате достъп до нашите услуги. Те се използват, за да Ви позволим да преминавате от една в друга страница на сайта ни, без да е нужно отново да въвеждате информация.

2. Рекламни бисквитки

Ние използваме бисквитки от трети страни - Google Реклами (Adsense).

a/ Персонализирани реклами:

Персонализираните реклами достигат до потребителите въз основа на техните интереси, демографски данни и други критерии.

б/ Нерсонализирани реклами:

Неперсонализираните реклами ще използват само контекстуална информация, вкючваща общо местоположение /населено място/, както и съдържанието на текущия сайт www.bezposrednik.com.

Ако натиснете бутона Съгласен съм, ще Ви предложим персонализирани реклами.

Ако натиснете бутона Не съм съгласен, ще Ви предложим неперсонализирани реклами.

Съгласен съм Не съм съгласен